Houserules

Welkom op de

Hot Coco & Cream Party Website.

Feesten voor dames,

stellen en donkere heren

Welcome to the

Hot Coco & Cream

Party website.

Parties for ladies,

couples and black gentlemen

Huisregels

 • De HOT COCO & CREAM Party is een besloten feest, dit betekent alleen op uitnodiging.
 • Mensen die geen reserveringsnummer hebben voor de HOT COCO & CREAM Party krijgen geen toegang.
 • Als je onverhoopt toch niet kunt, graag zo snel mogelijk doorgeven, zodat anderen in jouw plaats kunnen gaan.
 • Kom schoon, fris en goed verzorgd op ons feest, wel zo fijn voor je mede feestgangers.
 • Er is een dresscode: Sexy partykleding (Lingerie, fetish, kousen etc.) Bij aankomst direct omkleden.
 • Vrij veilig, wordt niet dronken en geen drugs.
 • Handdoek over deur speelruimte = niet storen!
 • Respecteer elkaar. Nee = Nee! Vraag of je mee mag doen met andermans activiteiten.
 • Wissel je van sexpartner, dan wissel je van condoom. Heb je ook je handen gebruikt, dan reinig je die.
 • Gooi gebruikte condooms en verpakkingen in de afvalbakjes.
 • Foto's maken (en het gebruik van mobiele telefoons) is strikt verboden.
 • Roken is alleen toegestaan op het dakterras.
 • Er is geen glaswerk toegestaan in de speelruimtes voor uw eigen veiligheid.
 • Lever aan het einde je kluissleutel weer in en verlaat rustig het pand.
 • Niet voldoen aan de HOT COCO & CREAM party huis- en gedragsregels, of het niet opvolgen van aanwijzingen van personeel, kan leiden tot gedwongen voortijdig vertrek en/of toegang ontzegging voor komende feesten.

 

Met uw reservering voor een Hot Coco & Cream Party verklaart u kennis te hebben genomen van deze regels en deze te begrijpen en als bezoeker(s) akkoord gaat met de inhoud.

Onze vrienden:

Houserules

 • The HOT COCO&CREAM Party is a private party, this means invitation only.
 • People who do not have a reservation number for the HOT COCO&CREAM Party will get no access.
 • If you can't make it to the party, please let us know as soon as possible, so someone else can go in your place.
 • Come clean and well groomed to our party, this will be appreciated by your fellow party peeps.
 • Dress-code is: Sexy partywear (Lingerie, fetish, stockings etc.) Change into dress code upon arrival.
 • Have safe sex, do not get drunk and no drugs.
 • Towel over door playing area = don't disturb!
 • Respect each other. No = No! Ask if you may join other people's activities.
 • Change sex-partner, then you change condom. If you have also used your hands, clean them.
 • Throw used condoms and wrappings in the dustbins.
 • Taking pictures (and the use of cell phones) is strictly forbidden.
 • Smoking is only allowed on the roof terras.
 • Drinking glasses are not allowed in the playrooms, this is for your own safety.
 • Return your locker key at the end of the party and leave the location quietly.
 • Not complying with the HOT COCO&CREAM party house– and behavior rules, or not complying with directions from the staff, can lead to forced premature departure and/ or access denial to coming parties.

 


With your application for a Hot Coco&Cream Party you state to have taken notice of these rules, understood them and as visitor(s)

 agree to the contents.

© 2013-2019 Hot Coco & Cream party


All Rights Reserved. No part of this website or any of its contents may be reproduced, copied, modified or adapted, without the prior written consent of the authors.


You may share this website by using any of the share icons at the bottom of each page (Twitter, Facebook).


For any other mode of sharing, please contact the author via this link.

De Hot Coco & Cream Party is onderdeel van en webdesign door: